styczeń
1. MP ARKI – II tura KF                                                         14.01.2016  11 miejsce
luty
1. MP ARKI – III tura KF                                                         11.02.2016   3 miejsce
2. Dzień Myśli Braterskiej                                                    22.02.2016   2 miejsce
marzec
1. MP ARKI – IV tura KF                                                       10.03.2016    2 miejsce
kwiecień
1. MP ARKI – V tura KF                                                        14.04.2016  11 miejsce
2. Memoriał dh hm. Wacława Łukaszewicza                     16.04.2016    8 miejsce
maj
1. Tydzień Ligi Obrony Kraju                                                 1.05.2016    1 miejsce
2. Zawody Warszawskie 2016 – (Konstytucja 3 Maja)         3.05.2016  17 miejsce
3. MP ARKI – VI tura KF                                                        12.05.2016  10 miejsce
czerwiec
1. MP ARKI – VII tura KF                                                        9.06.2016   12 miejsce
2. Podlaskie zawody krótkofalowców                                17.06.2016     7 miejsce
3. XIV Edycja Dni Morza                                                       26.06.2016   15 miejsce
lipiec
1. MP ARKI – VIII tura KF                                                      14.07.2016    6 miejsce
2. Zawody Grunwaldzkie                                                      15.07.2016    7 miejsce
sierpień
1. W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego       1.08.2016    7 miejsce
2. MP ARKI – IX tura KF                                                         11.08.2016    6 miejsce
wrzesień
1. Dni Zielonej Góry – Winobranie                                         3.09.2016    7 miejsce
2. MP ARKI – X tura KF                                                            8.09.2016  18 miejsce
3. Memoriał Stefana Starzyńskiego II edycja*                     23.09.2016   5 miejsce
4. Zawody o Statuetkę Małego Powstańca                         30.09.2016  13 miejsce
październik
1. MP ARKI – XI tura KF                                                           13.10.2016 12 miejsce
2. Dzień Łącznościowca                                                         18.10.2016   6 miejsce
listopad
1. MP ARKI – XII tura KF                                                          10.11.2016   8 miejsce
grudzień
1. Zawody BARBÓRKA 2016 HF                                                4.12.2016 13 miejsce

2. Zawody w Hołdzie Powstańcom Wielkopolskim 1918/19 27.12.2016   6 miejsce

*start w zawodach pod znakiem SNØSTS