maj
1. Zawody Tydzień Ligi Obrony Kraju                                      1.05.2015 23 miejsce
2. Zawody Warszawskie (Konstytucji 3-ego Maja)                 3.05.2015 17 miejsce
3. Olsztyńskie Zawody Krótkofalarskie                                    5.05.2015 8 miejsce
4. MP ARKI – VI tura KF 2015                                                    14.05.2015 4 miejsce
czerwiec
1. Podlaskie Zawody Krótkofalowców                                   19.06.2015   7 miejsce
2. Zawody Tarnowskie                                                              21.06.2015 27 miejsce
3. Zawody Dni Andrychowa                                                     25.06.2015  9 miejsce
4. Zawody Poznańskie                                                             27.06.2015 11 miejsce
5. Zawody Dni Morza                                                               28.06.2015 22 miejsce
lipiec
1. MP ARKI – VIII tura KF 2015                                                    9.07.2015 6 miejsce
2. Zawody Grunwaldzkie                                                           17.07.2015 4 miejsce
sierpień
1. W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944   1.08.2015 5 miejsce
2. MP ARKI – IX tura KF 2015                                                      3.08.2015 3 miejsce
wrzesień
1. MP ARKI – X tura KF 2015                                                     10.09.2015 9 miejsce
2. Memoriał Stefana Starzyńskiego*                                        23.09.2015 5 miejsce
3. Zawody o Statuetkę Małego Powstańca                             30.09.2015     miejsce
październik
1. MP ARKI – XI tura KF 2015                                                      8.10.2015 15 miejsce
listopad
1. MP ARKI – XII tura KF 2015                                                    12.11.2015  9 miejsce

*start w zawodach pod znakiem SNØSTS