Zawody krótkofalarskie to forma współzawodnictwa krótkofalowców. Rozgrywane są w określonym czasie (od kilku do kilkunastu godzin) na podstawie ogłaszanego przez organizatora regulaminu. Zawody krótkofalarskie to najczęściej sprawdzenie swoich umiejętności przez operatorów stacji indywidualnych i klubowych. Szkolny Klub Krótkofalowców SP5PDB od początku swojej reaktywacji w Technikum Nr 7 w Warszawie uczestniczy w zawodach krajowych organizowanych przez ZHP, LOK, PZK i innych, jak i w zawodach międzynarodowych. W roku 2015 wystartowaliśmy w 18 zawodach, a w roku 2016 do dnia 31 grudnia wystartowaliśmy w 25 zawodach krajowych i 3 zawodach międzynarodowych, w tym w najbardziej prestiżowych zawodach międzynarodowych uważanych za nie oficjalne Mistrzostwa Świata Krótkofalowców CQ WW DX CONTEST. Przed nami rok 2017 w planach mamy start w większej ilości zawodów międzynarodowych, oczywiście obecni będziemy również w zawodach krajowych.

start w zawodach krajowych w 2015 roku

start w zawodach krajowych w 2016 roku

start w zawodach w roku 2017