Koordynator ProjektuWitold Zakrzewski SP5S (krótkofalowiec, Fundacja OPOR)

Zespół Projektu:

  • Magdalena Kołodziejska  (nauczyciel chemii i biologi w Technikum nr 7 – jako jedyny nauczyciel przedmiotów przyrodniczych z Polski i jeden z dziesięciu nauczycieli przedmiotów ścisłych z Europy, otrzymała grant i wzięła udział w międzynarodowym programie szkoleniowym, zatytułowanym Honeywell Educators at Space Academy. Została zaproszona na warsztaty odbywające się w centrum edukacyjnym NASA w Huntsville (Alabama, USA).
  • Krystian Nowakowski SP7E ( krótkofalowiec – student I roku Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej lider Projektu KRÓTKA FALA 2017)
  • Andrzej Chybowski (działacz społeczny, artysta plastyk, magister pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja. Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga)
  • Piotr Stanisławski SQ5JRC ( krótkofalowiec, instruktor harcerski, Szef Inspektoratu Łączności Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego)

Zespół projektu otwarty jest na wszystkich chętnych którzy maja ochotę uczestniczyć w realizacji. Zgłoszenia przyjmuje koordynator projektu opor@opor.org.pl.