Warsztaty STEM dla uczniów w wieku 12-16 lat z konstruowania lądowników i łazików marsjańskich z wykorzystaniem materiałów codziennego użytku, w tym materiałów pochodzących z recyklingu. Uczniowie będą pracowali w kilku osobowych grupach. Warsztaty będą trwały 2 godziny zegarowe i będą podzielone na kilka etapów.
Warsztaty z służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.
Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach klubu krótkofalowców przygotowując się do zdania egzaminu państwowego. Zajęcia będą trwać do 2 godzin raz w tygodniu z możliwością zwiększenia zajęć w kolejne dni w miarę potrzeb i oczekiwań uczestników.

Możliwość rozszerzenia zajęć o odwiedziny Centrum Badań Kosmicznych PAN, Centrum Szkolenia Informatyki i Łączności Wojska Polskiego oraz firmy zajmującej się produkcją polskiej platformy satelitarnej.