Warsztaty STEM będą trwały 2 godziny zegarowe i będą podzielone na kilka etapów.
Etap 1: Wprowadzenie – krótka dyskusja na temat kosmosu i możliwości jego eksploracji.
Etap 2: Przedstawienie głównych idei Zrównoważonego Rozwoju w kontekście zasadnego wykorzystywania materiałów podczas konstruowania lądowników i łazików. Wymóg szacowania kosztów konstrukcji.
Etap 3: Konstruowanie lądowników i łazików marsjańskich.
Etap 4: Testowanie – lądownik ma za zadanie wylądować na wyznaczonym obszarze, a łazik – pokonać możliwie najdłuższą odległość od wyznaczonej linii startowej. Wybór najlepszej drużyny, która najbardziej optymalnie wykorzystała materiały użyte do konstrukcji i zbudowała najlepszy lądownik i łazik.
Etap 5: Podsumowanie – dyskusja na temat rezultatów warsztatów.
Przykładowe pytania:
Jakie czynniki były istotne w przypadku lądowania lądownika?
Co zdecydowało o tym, że łazik pokonał najdłuższą drogę?
Co należałoby poprawić/udoskonalić następnym razem?

Warsztaty z służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.
Etap 1: wprowadzenie – rozmowa o tym czym jest krótkofalarstwo (czyli służba radiokomunikacyjna amatorska)
Etap 2: przygotowanie do przeprowadzenia łączności radiowej w języku polskim i dowolnym języku obcym oraz przygotowanie do przeprowadzenia łączności radiowej z użyciem technologii informatycznych (łączności cyfrowej)
Etap 3: składanie odbiorników i uruchamianie SDR (Software-Defined Radio)
Etap 4: czym jest łączność ze stacją kosmiczną ISS (czyli czy warto aplikować do programu ARISS)
Etap 5: przeprowadzanie łączności radiowych
Etap 6: łączność radiowa w sytuacjach kryzysowych (odwiedziny centrum zarządzania kryzysowego m. st. Warszawy)
Etap 7: Podsumowanie rozmowa o uzyskaniu indywidualnej licencji amatorskiej i zdaniu egzaminu państwowego na świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Możliwość rozszerzenia zajęć o odwiedziny Centrum Badań Kosmicznych PAN, Centrum Szkolenia Informatyki i Łączności Wojska Polskiego oraz firmy zajmującej się produkcją polskiej platformy satelitarnej