W roku 2017 grupą uczniów Technikum nr 7 w Warszawie, przy którym działa Szkolny Klub Krótkofalowców SP5PDB realizowała Projekt KRÓTKA FALA. Projekt miał na celu przybliżenie krótkofalarstwa ich kolegom ze szkoły. Projekt był realizowany dzięki wsparciu finansowemu z POLSKIEJ FUNDACJI DZIECI i MŁODZIEŻY w ramach Programu Przedsiębiorcza Młodzież – liderem projektu był Krystian Nowakowski SP7E obecnie student I roku Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.
Zastanawialiśmy się w jaki sposób stworzyć projekt który na trwale związany będzie z działalnością klubu na terenie szkoły i będzie można go powtarzać w kolejnych latach szkolnych.
Dziś możemy napisać, że udało nam się przygotować projekt który da się powtarzać rokrocznie a nawet rozszerzyć jego realizacje na inne grupy nie tylko na uczniów szkoły w której działa klub.
Projekt KRÓTKA FALA staje się trwałym działaniem klubu z różnymi partnerami
W roku 2018 będzie to PROJEKT Z OCHOTY w KOSMOS – KRÓTKA FALA 2018 realizowany przez Fundację OPOR, Technikum nr 7 w Warszawie oraz dwie inne organizacje z Warszawy. I będzie to projekt łączący technikę , naukę i bardzo dobra zabawę skierowaną do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do ∞ z Warszawy ale również wszystkich chętnych z okolic Warszawy. Liderem projektu jest Fundacja OPOR z Warszawy.

Projekt Z OCHOTY w KOSMOS - KRÓTKA FALA 2018 logo