Projekt MISJA WARISS2017

W ramach Programu ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) zamierzamy podjąć się następujących działań, mających na celu popularyzację wiedzy technicznej wśród osób w każdym wieku:

  • Lekcje i wykłady prowadzone w naszej szkole mające na celu powiększanie wiedzy i zainteresowań ludności w różnych dziedzinach technicznych. Mamy zamiar zapraszać do naszej szkoły różne osoby, które chętnie wytłumaczą innym zawiłości swojej dziedziny nauki.
  • Lekcje odbywające się w szkolnym obserwatorium astronomicznym mające na celu pokazanie młodzieży, że można uczyć się przez zabawę. Zamierzamy zapoznać chętne osoby z obsługą przyrządów astronomicznych takich jak teleskop, teleskop słoneczny oraz flastron – a wszystko to w praktycznej formie nauki, która jest lepiej przyswajalna od teorii, o której można usłyszeć na przedmiotach szkolnych. Efektem który chcemy osiągnąć będzie pełne zapoznanie ze sprzętem, przeprowadzenia dziennika obserwacji nieba przez uczniów, oraz szkolenie z zakresu fotografowania nieba i obróbki takich fotografii.
  • Cykl szkoleń z zakresu krótkofalarstwa, który odbywać będzie się w naszym klubie. Szkolenia te prowadzone będą przez czynnych radioamatorów, posiadających pozwolenie radiowe. Klub nasz posiada wyposażenie pozwalające na odbywanie połączeń z całym światem. Jest to kolejny element praktycznej formy nauki – każda zainteresowana osoba będzie mogła nawiązać łączność pod czujnym okiem licencjonowanych radioamatorów.
  • Ciekawe zajęcia odbywające się w zakresie tych kierunków nauczania naszej szkoły, które pokrywają się z technologią kosmiczną. Dla przykładu: klasa energii odnawialnej posiada na dachu naszego budynku spora ilość paneli słonecznych, czyli głównego zasilania satelitów w kosmosie. Jeszcze jednym przykładem będzie profil mechatroniczny który zajmuje się zagadnieniami budowy robotów, co ma bezpośrednie powiązanie z technologią kosmiczną.
  • Następną częścią naszego projektu będą wycieczki tematyczne. Przykładem miejsca, do którego zamierzamy się udać jest Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk znajdujące się przy ulicy Bartyckiej w Warszawie.
  • Ostatnim, a zarazem najciekawszym elementem naszego projektu będzie próba stworzenia balonu meteorologicznego, na którym umieścimy sondę badającą wyższe warstwy atmosfery. Będzie to forma zachęcenia młodzieży do samodzielnego działania w celu pokazania, że coś z pozoru trudnego przy okazaniu odrobiny zainteresowania może okazać się łatwe i jednocześnie bardzo ciekawe.
autor informacji: Adrian Czernek (uczeń klasy 3M)