Charakterystyka projektu:

Projekt polegał będzie na zainteresowaniu młodzieży w wieku szkolnym służbą radiokomunikacyjną amatorską, która jak nazwa wskazuje nie jest tylko hobby, ale także służbą bardzo pożądaną w czasach, w których coraz częściej słyszy się o kataklizmach związanych między innymi ze zmianami w klimacie. Gdy internet, telefony i inne formy kontaktu zawodzą za przekazywanie informacji odpowiedzialni zostają krótkofalowcy, którzy aktualnie ściągają z całego świata między innymi na Puerto Rico, by pomóc w walce ze skutkami huraganu. Krótkofalowcy jako służba działali między innymi podczas licznych powodzi w Polsce, podczas których przekazywali informacje, gdy inne formy kontaktu zawiodły. Niestety z roku na rok to przydatne w sytuacjach kryzysowych hobby staje się coraz mniej popularne, więc pragniemy uchronić je przed zapomnieniem.