Dyplom MOSKWA-1238 już mamy

udział w jego zdobyciu Krystian Nowakowski z klasy 3M