Projekt MISJA WARISS2017

To działanie w ramach międzynarodowego Programu ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) które prowadzić będzie do szkolnej łączności z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Aby osiągnąć ten cel jakim jest sama łączność powstał projekt MISJA WARISS2017. Kilka etapów które trzeba przejść w ramach Programu ARISS to:

  • pomysł na projekt edukacyjny realizowany na terenie szkoły (ten etap trwał u nas w szkole od września do listopada 2016),
  • aplikowanie szkoły do Programu ARISS (ten etap zrealizowaliśmy w dniu 30 listopada 2016 roku przesyłając do koordynatora programu aplikację szkoły),
  • realizacja programu edukacyjnego projektu (realizację tego etapu zaczęliśmy z dniem 30 listopada 2016 roku),
  • łączność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną (na termin tego połączenia czekamy) .

O naszym projekcie MISJA WARISS2017 można przeczytać na stronie

Projekt KRÓTKA FALA

Jesteśmy grupą uczniów Technikum nr 7 w Warszawie, przy którym działa Szkolny Klub Krótkofalowców. We wspólnym gronie zauważyliśmy, że zainteresowanie tym hobby wśród młodzieży jest coraz mniejsze. Postanowiliśmy zorganizować akcję mającym na celu przybliżenie tematu osobom spoza środowiska.

Nie każdy wie, jaką wartość w momentach kryzysowych ma to hobby, więc pragniemy uświadomić o tym społeczeństwo poprzez ten projekt, w którego skład wejdą działania promocyjne, wykłady umożliwiające zdobycie licencji, bez której angażowanie się w pomoc w sytuacjach kryzysowych jest niemożliwe, a w przypadku odpowiedniego zaangażowania ze strony młodzieży rozmowa z załogą Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na falach eteru. Jak bardzo przydatne jest to hobby widać między innymi podczas akcji na Portoryko, gdzie ciągle poszukiwani są radioamatorzy z całego świata do prowadzenia łączności kryzysowej.

O naszym projekcie KRÓTKA FALA można przeczytać na stronie

Projekt Z OCHOTY w KOSMOS – KRÓTKA FALA 2018

W roku 2017 grupą uczniów Technikum nr 7 w Warszawie, przy którym działa Szkolny Klub Krótkofalowców SP5PDB realizowała Projekt KRÓTKA FALA. Projekt miał na celu przybliżenie krótkofalarstwa ich kolegom ze szkoły. Projekt był realizowany dzięki wsparciu finansowemu z POLSKIEJ FUNDACJI DZIECI i MŁODZIEŻY w ramach Programu Przedsiębiorcza Młodzież – liderem projektu był Krystian Nowakowski SP7E obecnie student I roku Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.
Zastanawialiśmy się w jaki sposób stworzyć projekt który na trwale związany będzie z działalnością klubu na terenie szkoły i będzie można go powtarzać w kolejnych latach szkolnych.
Dziś możemy napisać, że udało nam się przygotować projekt który da się powtarzać rokrocznie a nawet rozszerzyć jego realizacje na inne grupy nie tylko na uczniów szkoły w której działa klub.
Projekt KRÓTKA FALA staje się trwałym działaniem klubu z różnymi partnerami
W roku 2018 będzie to PROJEKT Z OCHOTY w KOSMOS – KRÓTKA FALA 2018 realizowany przez Fundację OPOR, Technikum nr 7 w Warszawie oraz dwie inne organizacje z Warszawy. I będzie to projekt łączący technikę , naukę i bardzo dobra zabawę skierowaną do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do ∞ z Warszawy ale również wszystkich chętnych z okolic Warszawy. Liderem projektu jest Fundacja OPOR z Warszawy.

O naszym projekcie Z OCHOTY w KOSMOS – KRÓTKA FALA 2018 można przeczytać na stronie